Pro školy

Ceník pro školy

Vodní turistika neboli „vodák“ je pro žáky vždy velkou zábavou a žáci si zpravidla odvezou ve své paměti spoustu hezkých zážitků. Pro školní kurzy doporučujeme zvolit dvoumístné kánoe, avšak pro menší děti (nižší stupeň ZŠ) jsou vhodnější rafty z důvodu větší stability. Nabízíme také kurz vodní turistiky s kvalifikovanými instruktory, kteří naučí děti dovednostem na vodě. Rádi Vám pomůžeme s volbou úseků, které budete se svou třídou splouvat.

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den
Cena za osobu 220 Kč 340 Kč 420 Kč 500 Kč 540 Kč

(Plavba o víkendu činní 150Kč/osoba v týdnu platí ceny dle tabulky)

Ceny zahrnují:

  • Dopravu lodí na začátek a na konec výletu
  • Veškeré příslušenství (lodě, pádla, vesty a barely)
  • Konzultace ohledně plánování trasy
  • Dopravu osob minibusem nebo autobusem
  • Pro kantory lodě s vybavením ZDARMA

Ceny nezahrnují:

  • Instruktora/průvodce vodní turistiky (2500Kč / 1Den)
  • Přepravu bagáže (1100kč/1den)
  • Dopravu osob – Je možné si u nás domluvit dopravu osob podél řeky, případně na výlet, cena však závisí na ceníku externího dopravce se kterým spolupracujeme.

Průběh kurzu s instruktorem​

Naši instruktoři jsou bývalí studenti pedagogické fakulty nebo certifikovaní vodáčtí instruktoři. Připravíme plán plavby, tak aby se líbil Vám i studentům. Není třeba, aby učitelé byli zkušení vodáci, o to vše se postarají naši instruktoři. Našim cílem je, aby se žáci naučili nových dovedností v oblasti vodní turistiky. Kurz se instruktoři snaží vést zábavnou formou.

Kurz začíná seznámením s náčiním a loďmi. Poté následuje nácvik na suchu. Žáci se seznámí s veškerou teorií a se zásadami bezpečnosti na vodě. Na stojaté, chcete-li klidné vodě se žáci naučí techniku pádlování. Po ukončení úvodního výcviku následuje splouvání řeky dle domluvených parametrů kurzu.